dront
Hem Aktuellt Internetteknik Glaskonst Udda grenar Kontakt

 

Dag 1;

Inledning/Grunder

Timglasmodellen

Internet och TCP/IP

Hur standardiseras TCP/IP?

 

Funktionell översikt

TCP/IP skikt för skikt

 

Lokalnätet

LAN, repeater, brygga, hub och switch

WLAN - trådlöst LAN

WAN - Fjärrnätet

 

Nätskiktet

IP-protokollet

Tjänster och funktioner

IP-adressen

Adressupplösning

Nätadress och nodadress

Nätmask och subnetting

Att använda privata adresser - NAT

Fragmentering

 

Routing

Vägval

Routingprotokoll

 

Nätskiktets stödtjänster

DNS

DHCP

Multicast

Dag 2;

Transportskiktet

Sessionsfunktionalitet - port, socket & connection

UDP - går det så går det

TCP - tillförlitlig dataöverföring

Kvittenser och flödeskontroll

RTP - realtidstransport

 

Applikationsskiktet

Telnet - terminalhantering över nätet

FTP, TFTP - filöverföring
Elektronisk post - funktion, komponenter & protokoll
HTTP m fl - webben

IPTV

 

Övervakning och felsökning

SNMP - övervakning av nät och funktioner

Ping, Traceroute. NSLookup & Ipconfig

 

Säkerhet i TCP/IP

Risker, angrepp & skydd

Säkerhetspolicy

Brandväggar, IDS och DMZ

 

IP-telefoni

Krav och funktioner

Realisering

Påverkan på nätet

RTP, RTCP & SIP

 

IPv6

Nästa generations IP-protokoll

 

 

 

© Dronten HB 28 nov 2020